Venneforeningen 2017

25.januar 2017 kl. 1800:Markering av Kåre Tveters fødselsdag.
Kåre ville ha fylt 95 år.Omtale av Kåre Tveter v/ Heidi Hitland, åpning av "Tveter-rommet", auksjon av Tveter-bilde(r), gebursdagskake

 

 16. februar 2017 kl. 1800: Årsmøte Venneforeningen
 

 4. mars 2017: Åpning av "Lysukene 2017". Salgsutstilling Kåre Tveter 4.,5.,11. og 12. mars
.

3.-29. juni 2017: Venneforeningen har salgsutstilling i Holmsbustuene
 

25. august 2017: Austkveld
 

7., 8., 14., 15. okt. 2017: Venneforeningens Høstutstilling.
 

25. oktober 2017: Jubileumsmarkering Galleri Lyshuset 15 år.
 

Please reload