Venneforeningens første æresmedlem

Onsdag kveld holdt Kåre Tveter Galleri Lyshusets Venner årsmøte i Låvegalleriet på Skarnes. Som en siste (og hemmelig) sak på dagsordenen dukket det opp en avstemming for venneforeningens første æresmedlem. Årsmøtet bestemte enstemmig at Vidar Holstad fortjente denne.

Vidar var, for snart 15 år siden, med på oppstarten av Galleri Lyshuset, og var en sentral del av opprettelsen av Venneforeningen noen år senere. Han har engasjert seg i en årrekke, og sittet i styret som kasserer siden oppstarten. Vidar er ofte en pådriver for å sette i gang dugnadsarbeid på galleriet, og har de siste årene vært en viktig del av oppussing av Låvegalleriet, ny dør på Låvebrua, belysning av fasaden,  og snart oppussing av resepsjonen inne på Galleriet. Når noe må gjøres, kan man stole på at Vidar får det gjort. Og det kjapt! Han er engasjert, positivt og løsningsorientert, og  en viktig ressurs for venneforeningen!

I foreningens vedtekter heter det at «Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter innstilling av styret. Disse har samme rettigheter som foreningens øvrige medlemmer, men er fritatt for kontingent».

Venneforeningens første  æresmedlem hadde ingen mistanker om hva som skulle skje, til tross for iherdig jobbing i kulissene, og ble både rørt og beæret under overrekkelsen.

 

Please reload